+32 9 267 70 00         gis.polis@oost-vlaanderen.be  

Welkom

Welkom op de pagina van Gisoost.
Hier worden geoloketten opgelijst die info bevatten over de Provincie Oost-Vlaanderen. De verschillende tabbladen zorgen voor een groepering van de loketten naargelang de inhoud.

Vragen of opmerkingen over de loketten? Info nodig over GIS binnen uw bestuur? Mail ons op gis.polis@oost-vlaanderen.be.

 
Provincie

Dit geoloket bevat de begrenzingen van onder andere hulpverleningsdiensten, politiezones en kiesdistricten binnen de Provincie Oost-Vlaanderen.

      

 
Orthofoto

Dit geoloket biedt de mogelijkheid om orthofoto's te raadplegen sinds 2006.

Binnenkort worden de meest recente orthofoto's toegevoegd aan dit loket.

 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Raadpleeg via dit loket het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. De data in dit loket omvat zowel natuur, landschap als economie.

 
Plannenportaal

Raadpleeg via dit loket de bestemmingsplannen: BPA, gemeentelijke, provinciale en gewestelijke RUP, het gewestplan en ook de verordeningen: gemeentelijke en provinciale stedenbouwkundige verordeningen en bouwverordeningen.

      

 
Atlas der Buurtwegen

Het geoloket Atlas der Buurtwegen bevat info over de buurtwegen in Oost-Vlaanderen. Tevens zijn alle buurtwegwijzigingen tot 1995 opgenomen in het loket.

In de nieuwe versie van dit loket is alle aanvullende info terug te vinden via bijlagen die gekoppeld zijn aan de kaarten van de buurtwegwijzigingen en de contouren van de atlassen.

      

 
Fietsnetwerk

Het geoloket Fietsnetwerk geeft een beeld van het gelaagde fietsnetwerk binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

In het geoloket kunnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) en de fietssnelweg wenslijnen geconsulteerd worden.

      

 
Fietsroutes

Dit loket is opgemaakt door Provincie Oost-Vlaanderen ism Oost-Vlaamse gemeenten en de UGent. Je vindt hier fietsroutekaarten met veilige en minder veilig fietsroutes. Sommige routes in gemeenten zijn recent, andere routes kunnen al iets ouder zijn (allen zijn van na 2015) . Je vindt ook info over de fietsinfrastructuur: fietssnelwegen, vrijliggende of aanliggende fietspaden, … De beoordeling van de routes is gebeurd aan de hand van info aangebracht door fietsers.

      

 
Fietsrouteplanner

Instructiefilm voor het aanpassen van tags en lijnen in Openstreetmap.

 
Water

Via dit loket kan men gegevens over de waterlopen in Oost-Vlaanderen raadplegen. Daarnaast is er nog extra informatie terug te vinden zoals overstromingsgevoeligheid en grenzen van polders en wateringen.

Meer info nodig over water(lopen) in Oost-Vlaanderen? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina: Waterlopen Oost-Vlaanderen

 
WMS

Deze WMS bevat geodata over de Provincie Oost-Vlaanderen.

      

 
WFS

Deze WFS bevat geodata over de Provincie Oost-Vlaanderen.